Strona Główna ERWIN           
     
 
polecane linki
 
FUNDUSZE I PROGRAMY UE


Credo

Datar

Fundacja Nauki Polskiej

Fundusze Strukturalne

Leader

LEADER+

Leonardo da Vinci-Krajowe Biuro Programu

Narodowa Agencja Programu Młodzież

Phare Multi Beneficiary Programmes

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare
STOWARZYSZENIA

 

Federacja Regionów Europy

Komitet Regionalny Lotaryngii

Komitet Regionalny Nord-Pas de Calais

Rada Gmin i Regionów Europy

 

 

INSTYTUCJE EUROPEJSKIE

 

Bank Centralny

Europejski Bank Inwestycyjny

Komisja Europejska

Komitet Ekonomiczno- Społeczny

Komitet Regionów

Mediator Europejski

Parlament Europejski

Rada UE

Trybunał Obrachunkowy

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa
tel.(022)520 82 00
Bruno Dethomas

ORGANIZACJE I AGENCJE UNII EUROPEJSKIEJ

CEDEFOP
European Centre for the Development of Vocational Training
Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego

EEA
Europejska Agencja do spraw Środowiska Naturalnego-European Environmental Agency

European Agency for Safety and Health at Work
Europejska Agencja do spraw Bezpieczeństwa i Zdrowia przy Pracy

European Fundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy warónków Życia i Pracy

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market
Biuro do spraw Harmonizacji na Rynku Wewnętrznym

The Robert Schuman Centre
Centrum Roberta Schumana

 POSZERZENIE UE  Agenda 2000

Dyrekcja Generalna KE ds. Poszerzenia

Phare/Tacis Information Centre

UKIE

 

 

 

FUNDUSZE I PROGRAMY UE

CELEX - płatna podstawowa baza informacji prawnej Wspólnot Europejskich. Umożliwia szybki dostęp do wszystkich aktów prawnych UE i zmian zachodzących w prawodawstwie Wspólnot. Dzięki podpisanej umowie z Biurem Oficjalnych Wydawnictw Wspólnot Europejskich mamy zagwarantowany bezpłatny dostęp do tej bazy. Zawiera ona ponad 200 tys. Dokumentów legislacyjnych pogrupowanych według 8 kategorii

Centrum Informacji Europejskiej UKIE

Co nowego w UE

CORDIS - baza informująca o najnowszych pracach naukowo - badawczych, o nowych technologiach w krajach członkowskich. Jest szczegółowym źródłem informacji dla zainteresowanych programami badawczymi i naukowymi.

CURIA - Orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości

ECLAS - katalog Biblioteki Komisji Europejskiej

EUDOR - strona udostępniająca wykaz oficjalnych publikacji instytucji europejskich. Baza jest uzupełniana codziennie.

EUR-LEX - baza prawnicza zawierająca najnowsze dokumenty z serii L & Cdziennika Urzedowego Wspólnot Europejskich ( Official Journal of the European Communities)

EUR - LEX : Dziennik Ustaw Wspólnot Europejskich (publikacja wszystkich wezwań do składania projektów w Biuletynie Informacyjnym

EURO - OMBUDSMAN - strona rzecznika Praw Obywatelskich, skupiająca wiadomości na temat funkcjonowania jego urzędu, przedstawia opis procedur odwoławczych i interwencje Rzecznika

EUROPA - baza dostępna na serwerze Komisji Europejskiej, dostarcza wiadomości z zakresu integracji europejskiej

EUROPARL - baza danych Parlamentu Europejskiego, która zawiera informacje o jego pracach, informuje o członkach i instytucjach Parlamentu. Baza jest użyteczna nie tylko dla urzędników instytucji europejskich, lecz także dziennikarzy i pracowników naukowych.

IDEA: książka kontaktów do wszystkich urzędników instytucji europejskich, aby znaleźć wszystkie namiary osób, z którymi potrzebujesz się skontaktować lub: +32 2 299 11 11 Centrala Telefoniczna Komisji, gdzie uzyskasz numer telefonu lub adres elektroniczny

Magazyn Unia i Polska - wersja on -line miesięcznika zawierająca wiele ciekawych wywiadów, artykułów i informacji.

PRELEX - baza danych procesu decyzyjnego

Źródła finansowania Dokładne informacje na temat wszystkich Źródeł finnsowania instytucji europejskich i międzynarodowych

 Instytucje wspierające demokrację  

 
Strona Organizacji Pozarządowych w Polsce

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Centrum Wolontariatu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Fundacja Batorego

Akademia Rozwoju Filantropii

MOTT

Związek Biur Porad Obywatelskich

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej

Open Society Institute and SOROS Foundations Network

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
CZYTELNIA DEMORAKCJI


ABC PRAWA
http://prawo.akcjasos.pl/index.php

STRONA PROKAPITALISTYCZNA
http://www.kapitalizm.republika.pl/index.html

CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION
http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_en.pdf

DEBATA: ISLAM I DEMOKRACJA
http://pl.danielpipes.org/pf.php?id=1193

POMOC SPOŁECZNA
http://pomocspoleczna.ngo.pl/labeo/app/cms/x/1946

ZBIGNIEW KOREYWO
http://www.starwon.com.au/~korey/demokracja_1.htm

WSPÓLNA DROGA - WSPÓLNY CEL
http://www.zb.eco.pl/bzb/18/demokrea.htm

CIVIC EDUCATION FOR POLAND
http://www.obywatel.org/textbooks.htm

BIURO GOSPODARCZE I KULTURALNE TAJPEJ W POLSCE
http://www.roc-taiwan.org.pl/policy/20000516/2000051601.html

PUBLIKACJE MARIANA KAŁUSKIEGO
http://www.starwon.com.au/~korey/Kaluski/demokracja_na_zachodzie.htm

O DEMOKRATYCZNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA
http://www.republika.pl/jeswiat/index.html

NASZA WITRYNA
http://www.iyp.org/polish/history/antypolonizmy/index_ksiazki_21.php

50 ROCZNICA UCHWALENIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA
http://konkurs.eduseek.interklasa.pl/phobos/konkursy/konkurs1/k1-22/WWW/mapa.htm

E-POLITYKA
http://www.e-polityka.pl/katalog_stron/prawa_czlowieka.htm

KOŚCIÓŁ I PRAWA CZŁOWIEKA
http://www.kns.gower.pl/stolica/prawa.htm#k163

MAGAZYN OBYWATEL
http://www.obywatel.org.pl/index.php?menu=12

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI RP
http://www.ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czl_onz.shtml

OŚRODEK INFORMACJI ŚRODOWISK KOBIECYCH
http://www.oska.org.pl/biuletyn/index.html

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA
http://andrzej.kai.pl/ekai/papiez/?MID=6009

POLIS
http://www.sm.pl/polis/37/13.html

"IUS ET LEX"
http://www.iusetlex.pl/pl/spis_tresci1.shtml

POMAGAMY (NOWOCZESNE PISMO WOLONTARIUSZY)
http://www.pomagamy.pl/tematy/publikacje.php

OPOKA
http://www.opoka.org.pl/

RZECZNIK PRAW DZIECKA
http://www.brpd.gov.pl/index1.html

EDUSEEK
http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/idd/752/

PRAWA PACJENTA PRAWAMI CZŁOWIEKA (PORADNIK DLA KOBIET)
http://www.federa.org.pl/publikacje/ulotki/prawa.htm#1

WWW.GIMNAZJUM.PL
http://www.gimnazjum.pl/wychowanie/prawa_ucznia.phtml

WWW.TOLERANCJA.PL
http://www.tolerancja.pl/?kat=1&id=1

TWOJE PRAWA CZŁOWIEKA
http://www.prawaczlowieka.net/community/index.php

PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
http://www.idn.org.pl/sonnszz/index.htm

RADA EUROPY - DZIAŁALNOŚĆ

PROGRAM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. ROZWOJU
http://www.undp.org.pl/nhdr/

ZDROWIE REPRODUKCYJNE KOBIET
http://www.federa.org.pl/publikacje/mat_info/zdrrep.htm#1

ADWOKATURA
http://www.adwokatura.pl/aktualnosci_prawaczlowieka_5603.htm

CHINA'S HUMAN RIGHTS
http://www.humanrights.cn/index.asp

PRAWA CZŁOWIEKA NIESŁYSZĄCEGO
http://www.pzg.org.pl/pdf/australia.pdf

PRAWO MIĘDZYNARODOWE O OBOWIĄZKACH
http://www.ceo.org.pl/koss/pomoce/biblioteka/granice_wolnosci.htm

POLSKA SIEĆ FILOZOFICZNA
http://psf.org.pl/publication_print.php?pid=106

PAPIEŻ A PRAWA CZŁOWIEKA
http://andrzej.kai.pl/ekai/papiez/?print=1&MID=6009


Ośrodek informacji ONZ w Warszawie

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości [MTS] / International Court of Justice:

Międzynarodowy Trybunał Karny [MTK] / International Criminal Court [ICC]:

Agencje wyspecjalizowane i organy, których działania obejmują ochronę praw człowieka

Komisja Praw Człowieka / Commission on Human Rights

Podkomisja ds. Popierania i Ochrony Praw Człowieka / Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights

Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka / High Commissioner for Human Rights

Ciała traktatowe ds. Praw Człowieka / Treaty monitoring bodies

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Europejski Trybunał Sprawiedliwości / Court of Justice

Fundacja Kobieca eFKa

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere

Rzecznik Praw Dziecka

Europejski Trybunał Praw Człowieka w StrasburguJednocześnie zapraszamy serdecznie do umieszczenia swoich stron internetowych (również artykułów) o demokracji
i o prawach człowieka (w celach tylko i wyłącznie niekomercyjnych) poprzez nasz adres elektroniczny - erwin@erwin.org.pl.

Stowarzyszenie ERWIN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poglądy autorów w/w stron, które nie koniecznie wyrażają zasady przyjęte przez naszą organizację.


home
 |   cele i misja   |   kalendarium osiągnięć  |   publikacje  |  polecane linki  |  prasa o nas  |  Donacje  |  kontakt

2007 (c) Copyright ERWIN