Strona Główna ERWIN           
     
 
cele i misja stowarzyszenia
 

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN jest organizacją pozarządową, nie działającą dla zysku, która powstała w lutym 2000r. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, integrację z UE, demokrację i prawa człowieka.


Celami Stowarzyszenia ERWIN jest wspieranie:

  1. demokracji;
  2. oświaty, nauki i edukacji;
  3. równouprawnienia kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych;
  4. przedsiębiorczości (szczególnie w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw);
  5. zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych;
  6. integracji europejskiej i współpracy między społecznościami europejskimi;
  7. rozwoju sektora pozarządowego i wolontariatu.

Cele te mają za zadanie:

  1. pełny rozwój w/w zagadnień według moralno - etycznych norm przyjętych w krajach o demokracji dojrzałej,
  2. pozytywny wpływ demokracji na jednostkę w społeczeństwie i na życie gospodarcze w kraju.


W/w cele Stowarzyszenie ERWIN realizuje przez:


home
 |   cele i misja   |   kalendarium osiągnięć  |   publikacje  |  polecane linki  |  prasa o nas  |  Donacje  |  kontakt

2007 (c) Copyright ERWIN